Tiếng Việt

Vietnamese Language Translations

Australia’s leading multicultural communications company.

We’re proud to help people from the Vietnamese community to live in an English-speaking place.

The LOTE Agency is the multicultural marketing company that knows how to engage and speak to your Vietnamese audience in the language they understand. We are Australia’s best team of bilingual talent, with our translation services including graphic design & typesetting, video & audio production, online/website solutions, copywriting and printing. If it helps communicate to our Vietnamese community – we do it. LOTE Marketing provides accurate and sensitive Vietnamese translation and communication services, helping business and government organisations communicate to the Vietnamese community in an easier way. If you think there is an area in your work that could be improved with more effective translation, then let us know.

Chúng tôi vinh dự được giúp người thuộc cộng đồng người Việt sống ở nơi nói tiếng Anh.

The LOTE Agency là công ty tiếp thị đa văn hóa, biết cách giao lưu và nói chuyện với đối tượng người Việt của quý vị bằng ngôn ngữ họ hiểu.

Chúng tôi là đội ngũ song ngữ tài năng nhất tại Úc, với dịch vụ dịch thuật bao gồm thiết kế đồ họa & sắp chữ, thực hiện video & thâu âm, giải pháp trực tuyến/trang mạng, viết quảng cáo và in ấn. Nếu mục đích là để giúp giao tiếp với cộng đồng người Việt – chúng tôi sẽ đảm nhận việc đó.

The LOTE Agency cung cấp dịch vụ dịch thuật và phổ biến thông tin tiếng Việt chính xác và tế nhị, giúp các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ giao tiếp với cộng đồng người Việt dễ dàng hơn.

Nếu nghĩ rằng lĩnh vực nào đó trong công việc của mình có lẽ sẽ có kết quả khả quan hơn với bản dịch hiệu quả hơn, xin quý vị hãy tiếp xúc với chúng tôi.

Vietnamese Language Projects.

WorkSafe – CALD Workers Research and Creative Campaign

WorkSafe – CALD Workers Research and Creative Campaign

Life Saving Victoria & The Department of Justice – Water Safety Awareness

Life Saving Victoria & The Department of Justice – Water Safety Awareness

Sustainability Victoria – CALD Creative

Sustainability Victoria – CALD Creative

Parks Victoria – Production of CALD material

Parks Victoria – Production of CALD material

Vision 2020 – Save your sight

Vision 2020 – Save your sight

Crime Stoppers – Communication Strategy

Crime Stoppers – Communication Strategy

WorkSafe Victoria – CALD Workers Campaign

WorkSafe Victoria – CALD Workers Campaign

Victoria Police – PCO Recruitment Campaign

Victoria Police – PCO Recruitment Campaign

NBN Co. – Switchover Campaign

NBN Co. – Switchover Campaign

Responsible Gambling – Communications campaign

Responsible Gambling – Communications campaign

Sids & Kids – Sleep Safe mobile app

Sids & Kids – Sleep Safe mobile app

VicRoads – M80 Upgrade Research Report

VicRoads – M80 Upgrade Research Report

What our clients think.

I kindly acknowledge your great communications work, as usual. Thanks Team.

NSW Fire Brigade

You are one of the few people to over-deliver and exceed our expectations.

Fair Work Australia

Good to be working with an agency that is so thorough.

City West Water

The best Multilingual catalogue I've ever seen.

City of Moreland

Communicating Has Never Been So Easy

In-house specialist marketing, translation, production, desktop publishing services, all in one place.