Ελληνικά

Greek Language Translations

Australia’s leading multicultural communications company.

We’re proud to assist people from the Greek community to live in an English-speaking society.
 

The LOTE Agency is the multicultural marketing company that knows how to engage and speak to your Greek audience in the language they understand. We provide accurate and sensitive Greek translation and communication services, helping business and government organisations communicate to the Greek community in an easier way. LOTE is Australia’s best team of bilingual talent, with our translation services including video & audio production, graphic design & typesetting, online/website solutions, copywriting and printing. If it helps communicate to our Greek community – we do it. If you think there is an area in your work that could be improved with more effective translation, then let us know.

Είμαστε υπερήφανοι που βοηθούμε άτομα της ελληνικής κοινότητας που ζούν σε μια αγγλόφωνη κοινωνία.

The LOTE Agency είναι μια πολυπολιτισμική εταιρεία μάρκετινγκ που γνωρίζει πως να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με τους πολίτες στη γλώσσα που καταλαβαίνουν, δηλαδή στα ελληνικά.

Παρέχουμε ακριβείς και εμπιστευτικές υπηρεσίες μετάφρασης και επικοινωνίας στην Ελληνική γλώσσα, βοηθώντας επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς να επικοινωνούν με την ελληνική κοινότητα με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η LOTE διαθέτει το καλύτερο δίγλωσσο προσωπικό σε όλη την Αυστραλία, με μεταφραστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βίντεο και ήχου, γραφικών και στοιχειοθεσίας, λύσεις θεμάτων διαδικτύου/ιστοσελίδας (online/website solutions), δικαιωμάτων (copywriting) και εκτύπωσης. Οτιδήποτε βοηθάει στην επικοινωνία με την ελληνική μας κοινότητα – εμείς το κάνουμε.

Εάν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος τομέας των δραστηριότητων σας που θα μπορούσε να βελτιωθεί με μια πιο αποτελεσματική μετάφραση, τότε ενημερώστε μας.

What our clients think.

LOTE's innovative strategies were instrumental in assisting us to determine the impact of water safety programs amongst the East Gippsland indigenous community.

Life Saving Victoria

Your translation services have been exceptional. Really enjoy working with your translation team.

City of Dandenong

Quality professional translating conveys the meaning of the written word whilst maintaining the integrity of the message with due consideration to written style, cultural sensitivity and target audience.

GeCoS

Thank you all so much for all your hard work. I know you did extra-long hours, bent over backwards for us, and delivered every single time.

Centrelink

Communicating Has Never Been So Easy

In-house specialist marketing, translation, production, desktop publishing services, all in one place.